Presse

Alle pressehenvendelser bedes henvendes til vores hovedkoordinator Lonny på e-mail mail@spruttegruppen.dk.

Billeder

Skal du bruge et billede som illustration til en historie om Spruttegruppens arbejde må nedenstående billeder bruges i original eller beskåret udgave uden beregning så længe følgende overholdes:

  1. Spruttegruppen.dk skal krediteres billedet
  2. Billedet må kun bruges i forbindelse med omtale af Spruttegruppen, vores samarbejdspartnere eller søsterprojekters arbejde
  3. Billederne må ikke sælges eller bruges kommercielt uden Spruttegruppen udtrykkelige tilladelse. Nyhedsmedier og magasiner, hvor billedets brug overholder pkt. 1+2 er undtaget fra dette punkt.

In english

If you need a picture as an illustration for a story about “Spruttegruppens” work pictures below can used in both original or cropped version free of charge as long as the following are reqirements are meet:

  1. “Spruttegruppen.dk” must be credited for the image
  2. The photo can only be used in connection with the work done by “Spruttegruppen”, our partners or sister projects
  3. The images can not be sold or used commercially without Spruttegruppen express permission. News media and magazines where the use of the photo complies with 1 and 2 is excepted from this section
Adrian
Født i 2013 på Aarhus Universitetshospital (Skejby) /
Born in 2013 at Aarhus University Hospital, Denmark
Maya
Født i 2013 på Aarhus Universitetshospital (Skejby) /
Born in 2013 at Aarhus University Hospital, Denmark